June 30, 2019

June 29, 2019

June 28, 2019

Canada Plum

Not ripe yet/

June 27, 2019


June 26, 2019

June 25, 2019

June 24, 2019

June 23, 2019

June 22, 2019

June 21, 2019

June 20, 2019

June 19, 2019

June 18, 2019

Lake awaiting

La Reserve Beauchene, Fishing Week 

June 17, 2019

On Alert

Ground nesting bird, watching me pass too close to nest.

June 16, 2019

June 15, 2019

June 14, 2019

June 13, 2019

June 12, 2019

June 11, 2019

June 10, 2019

Curious

Are Cameras Edible ?

June 09, 2019

June 08, 2019

June 07, 2019

June 06, 2019

June 05, 2019

June 04, 2019

June 03, 2019

Emerging

New bee emerges from cell.

June 02, 2019

June 01, 2019